Školení personálu

Provozovatelé potravinářských podniků musí zajistit, aby: Provozovatelé, pověření vedoucí pracovníci provozoven zajistí dostatečné a průběžné školení všech pracovníků, kteří manipulují s potravinami. Z hlediska prevence alimentárních nákaz pro osoby vykonávající pracovní činnosti ve stravovacích službách jsou tyto požadavky na rozsah znalostí:– požadavky na zdravotní stav osob vykonávajících předmětnou činnost,– zásady osobní hygieny při práci,– zásady…

Co je to vlastně to HACCP ?

HACCP je zkratka pro Hazard Analysis and Critical Control Points, což znamená Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů. Jedná se o systém, který zajišťuje bezpečnost potravin během celého potravinového řetězce od prvovýroby až po konečnou spotřebu. HACCP je založen na prevenci nebezpečí, která by mohla ohrozit zdraví spotřebitelů, jako jsou mikrobiologické, chemické nebo…

Umístění provozovny, její stavební konstrukce, prostorové a dispoziční uspořádání

Provozovna se umísťuje a prostorově a dispozičně řeší tak, aby umožňovala dodržování správné hygienické a výrobní praxe, včetně ochrany proti křížové kontaminaci potravinami, zařízením, materiály, vodou, přívodem vzduchu nebo zaměstnanci a vnějšími zdroji znečištění, například škůdci, mezi operacemi a v jejich průběhu, a aby potraviny nebyly kontaminovány okolím. Použité stavební materiály, stavebně technický stav a…

aged meat starene maso

Vyzrálé maso není rizikovější než čerstvé

Vědecké stanovisko úřadu EFSA ze dne 19.1.2023 Odborníci EFSA zveřejnili vědecké stanovisko, ve kterém dospěli k závěru, že vyzrálé maso nepředstavuje větší riziko ve srovnání s čerstvým masem, pokud zraje za kontrolovaných podmínek. Zrání masa je proces, při kterém mikrobi a enzymy působí na maso a rozkládají pojivovou tkáň, čímž maso zkřehne a získá bohatší…

Znáte všechna nebezpečí?

Vědeli ste, že:Biologická nebezpečí jsou zdravotní nebezpečí způsobená živými organismy, přenášenými pokrmy nebo potravinami tj. mikroorganismy a parazity, kteří se do organizmu člověka dostávají potravou a vyvolávají onemocnění jako jsou např. salmonelóza, úplavice, trichinelóza (onemocnění vyvolané svalovcem). Chemická nebezpečí představují chemické látky v potravině či v (a následně) pokrmu, které mohou vyvolat poškození zdraví konzumenta, tj.…

Salmonelóza

Původcem onemocnění z potravin – salmonelózy jsou bakterie rodu Salmonella. Salmonelózy vznikají nejčastěji po požití vajec a výrobků z vajec, mléka a mléčných výrobků, drůbežího masa a masných výrobků. Byla však zjištěna onemocnění vzniklá po konzumaci cukrářských výrobků plněných krémem, pudinků, čokolády, zmrzlin, ovocných a zeleninových výrobků. Jsou v syrovém mase, drůbeži a vejcích, v…