Nedostatečná znalost a dodržování hygienických postupů: Riziko pro zdraví v potravinářském průmyslu

Hygiena v potravinářském průmyslu je klíčová pro bezpečnost a kvalitu potravin. Nedostatečná znalost a dodržování hygienických postupů mohou vést ke zdravotním rizikům pro spotřebitele. V článku jsou popsány čtyři hlavní oblasti, kde se často vyskytují nedostatky v hygieně: nevhodná manipulace s potravinami, křížová kontaminace, nedostatečná tepelná úprava a špatná osobní hygiena.

Co je to vlastně to HACCP ?

HACCP je systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů, který zajišťuje bezpečnost potravin po celém potravinovém řetězci. Tento systém pomáhá identifikovat a kontrolovat kritické body v procesu výroby, distribuce a servírování potravin, kde by se mohla vyskytnout rizika. HACCP je povinný pro všechny provozovatele potravinářských podniků v Evropské unii a přispívá k lepší konkurenceschopnosti a důvěryhodnosti na trhu.

Audit

Získejte partnera ve svém podnikání. Povinnost provádět HACCP audit je dána platnou legislativou – nařízením Evropského parlamentu a Rady ES č. 852/2004 o hygieně potravin – minimálně 1x ročně a týká se všech, kdo musí mít HACCP zaveden, tedy všech potravinářských provozů a provozoven. Účelem auditu je stanovit postupy při plánování, provádění a vyhodnocování prověrek…