Nedostatečná znalost a dodržování hygienických postupů: Riziko pro zdraví v potravinářském průmyslu

Hygiena v potravinářském průmyslu je klíčová pro bezpečnost a kvalitu potravin. Nedostatečná znalost a dodržování hygienických postupů mohou vést ke zdravotním rizikům pro spotřebitele. V článku jsou popsány čtyři hlavní oblasti, kde se často vyskytují nedostatky v hygieně: nevhodná manipulace s potravinami, křížová kontaminace, nedostatečná tepelná úprava a špatná osobní hygiena.

Audit

Získejte partnera ve svém podnikání. Povinnost provádět HACCP audit je dána platnou legislativou – nařízením Evropského parlamentu a Rady ES č. 852/2004 o hygieně potravin – minimálně 1x ročně a týká se všech, kdo musí mít HACCP zaveden, tedy všech potravinářských provozů a provozoven. Účelem auditu je stanovit postupy při plánování, provádění a vyhodnocování prověrek…