Audit

Získejte partnera ve svém podnikání. Povinnost provádět HACCP audit je dána platnou legislativou – nařízením Evropského parlamentu a Rady ES č. 852/2004 o hygieně potravin – minimálně 1x ročně a týká se všech, kdo musí mít HACCP zaveden, tedy všech potravinářských provozů a provozoven. Účelem auditu je stanovit postupy při plánování, provádění a vyhodnocování prověrek…