Lámete si hlavu s plánem HACCP? My věci zjednodušujeme, pomůžeme Vám nastartovat Váš podnik.

Zajistíme Vám: Aktualizace HACCP plánu, ověření funkčnosti systému HACCP, vnitřní audit provozovny a nejen to.

Naši klienti se o tom již přesvědčili.

Co je potřeba na vypracování dokumentace HACCP

 • technologické postupy, popisy jídel a výrobků
 • stanovení kontrolních bodů (CP)
 • stanovení kritických kontrolních bodů (CCP)
 • stanovení hodnot kritických mezí pro CP a CCP
 • definování nápravných opatření pro každý CCP postup sledování CP a CCP
 • sytém kontroly na ovládání rizik pro každý jednotlivý bod

7 principů HACCP

Zjistěte více o HACCP

Přínosy HACCP

 1. jednoznačná identifikace a kontrola rizika zdravotní nezávadnosti potravin
 2. minimalizace možnosti výskytu zdravotně závadných potravin
 3. splnění legislativních požadavků na výrobce potravin
 4. vytvoření vhodného základu pro budoucí přechod firmy na mezinárodní standardy bezpečnosti potravin vyžadované retailovými řetězci – IFS, BRC, apod.
 5. věrohodné potvrzení funkčnosti a efektivnosti zavedeného systému nezávislou třetí stranou
 6. zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů

HACCP plán vhodný pro restaurace, stánky s rychlým občerstvením, potravinářské podniky, přepravní společnosti či jiné provozovny.

POZOR:
Předpracované systémy a software mohou posloužit jako vodítko, příručka však musí vycházet z konkrétních podmínek provozu!

Správnost systému
K ověření správnosti nastavení systému je třeba stanovit systém vnitřní kontroly a systém kontrol prováděných nezávislými osobami. V praxi to znamená pravidelnou kontrolu správnosti a pravidelnosti měření (sledování) a záznamů, kontrolu měřidel a poučenosti pracovníků, kteří sledování v kontrolních bodech přímo provádějí, vyvozování závěrů ze zjištěných skutečností, pravidelné přehodnocení, popřípadě úpravu systému a laboratorní kontrolu finálních výrobků.

Jak jednoduše získat HACCP?

 1. Zvolte níže „Chci svůj HACCP plán:“ my Vám zašleme Formulář, který vyplníte as potřebnými údaji o provozu a
 • spolu s výrobním sortimentem (jídelní lístek, nabídkový list, apod.),
 • výrobními postupy a
 • půdorysem provozních prostor,

tyto dokumenty zašlete e-mailem.

2. nebo zvolte níže „Chci svůj HACCP plán:“ a do poznámky uveďte „Osobní návštěva“. Navštívíme vás a váš provoz osobně a vyřídíme vše potřebné na místě.

Chci svůj plán HACCP:

  Typ dokumentu