Letos v únoru hygienici v Praze zkontrolovali 214 provozoven stravovacích služeb

Hygienická stanice hlavního města Prahy provedla v únoru 2024 kontroly ve 214 provozovnách stravovacích služeb, což bylo o 25 více než v předchozím roce. Prováděli je odborníci z oddělení výživy a hygieny předmětů běžného použití. Výsledkem kontrol bylo za zjištěné nedostatky 33 finančních pokut v celkové výši 486 000 Kč.

Obecné zásady skladování a ohřívání potravin:

Obecné zásady skladování a ohřívání potravin zahrnují udržování potravin v chladu, oddělování syrových a uvařených potravin, dodržování hygieny, důkladné ohřívání pokrmů a volbu čerstvých a nezávadných potravin. Je také důležité vyhnout se použití potravin po uplynutí doby jejich trvanlivosti a data použitelnosti a důkladně omývat ovoce a zeleninu. Dodržováním těchto zásad lze zabránit množení mikroorganismů a vzniku onemocnění z potravin. Tato pravidla by měli znát všichni, kteří se podílejí na manipulaci s potravinami.

Znečištěné pracovní prostředí v potravinářském průmyslu: rizika a prevence

Zdraví a bezpečnost potravin je v potravinářském průmyslu prioritou. Znečištěné pracovní prostředí může představovat značné riziko pro kontaminaci potravin a ohrozit zdraví spotřebitelů. V tomto článku se zaměříme na dva hlavní aspekty znečištěného pracovního prostředí: nevhodné skladování a úklid a výskyt škůdců. Dodržováním správných postupů skladování, úklidu a prevence výskytu škůdců lze minimalizovat rizika a zajistit bezpečnost potravin.

Špatná osobní hygiena v potravinářském průmyslu: rizika a prevence

Osobní hygiena je klíčová pro zajištění bezpečnosti a kvality potravin v potravinářském průmyslu. Nedostatečná hygiena, zejména nedostatečné mytí rukou a nevhodný oděv, může vést k kontaminaci potravin mikroorganismy a ohrozit zdraví spotřebitelů. Mezi rizika kontaminace potravin patří nevolnost, zvracení, průjem, bolesti břicha a horečka. Dodržování správných hygienických návyků, jako je pravidelné mytí rukou, nošení čistého oblečení a dodržování hygienických postupů, je nezbytné pro prevenci kontaminace potravin a ochranu zdraví spotřebitelů.

Křížová kontaminace při přípravě potravin a nápojů: Hrozby

Křížová kontaminace při přípravě potravin a nápojů je závažnou hrozbou pro bezpečnost potravin. Tato situace nastává, když se mikroorganismy, alergeny nebo cizí látky přenášejí z jednoho potravinového produktu na druhý. Hlavními faktory křížové kontaminace jsou nedostatečné oddělení syrových a tepelně upravených potravin, používání stejných nástrojů a prkének pro různé druhy potravin a nedostatečné mytí rukou a náčiní.

Nedostatečná znalost a dodržování hygienických postupů: Riziko pro zdraví v potravinářském průmyslu

Hygiena v potravinářském průmyslu je klíčová pro bezpečnost a kvalitu potravin. Nedostatečná znalost a dodržování hygienických postupů mohou vést ke zdravotním rizikům pro spotřebitele. V článku jsou popsány čtyři hlavní oblasti, kde se často vyskytují nedostatky v hygieně: nevhodná manipulace s potravinami, křížová kontaminace, nedostatečná tepelná úprava a špatná osobní hygiena.

Co je to vlastně to HACCP ?

HACCP je systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů, který zajišťuje bezpečnost potravin po celém potravinovém řetězci. Tento systém pomáhá identifikovat a kontrolovat kritické body v procesu výroby, distribuce a servírování potravin, kde by se mohla vyskytnout rizika. HACCP je povinný pro všechny provozovatele potravinářských podniků v Evropské unii a přispívá k lepší konkurenceschopnosti a důvěryhodnosti na trhu.