Obecné zásady skladování a ohřívání potravin:

Obecné zásady skladování a ohřívání potravin zahrnují udržování potravin v chladu, oddělování syrových a uvařených potravin, dodržování hygieny, důkladné ohřívání pokrmů a volbu čerstvých a nezávadných potravin. Je také důležité vyhnout se použití potravin po uplynutí doby jejich trvanlivosti a data použitelnosti a důkladně omývat ovoce a zeleninu. Dodržováním těchto zásad lze zabránit množení mikroorganismů a vzniku onemocnění z potravin. Tato pravidla by měli znát všichni, kteří se podílejí na manipulaci s potravinami.