SVP a SHP řeší jednotlivě postupy zaměřené na zajišťování celkové jakosti výrobků, t.zn. způsobilosti k uvedenému či předpokládanému použití. Zabývá se všeobecnou kontrolou a výrobními postupy.

Správná výrobní a hygienická praxe- je určena pro:

  • Pekaře
  • Cukraře
  • Výrobce krmiv
  • Producenty minerálních vod
  • Výrobce těstovin
  • Výrobce masa a masných výrobků
  • a jiné

Příručka GMP/GHP

Dokument vyjadřující základní požadavky na personál (včetně osobní hygieny a školení), zařízení a stavby (včetně výrobních prostor), sanitaci , řízení výroby a přepravu.

Chci zpracovat správnou výrobní praxi a HACCP:

    Typ dokumentu