Letos v únoru hygienici v Praze zkontrolovali 214 provozoven stravovacích služeb

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) v období měsíce února 2024 v metropoli zkontrolovala celkem 214  provozoven stravovacích služeb (viz graf č. 1)To je o 25 víc než za stejný časový úsek předchozího roku. Na kontrolách se podíleli odborní zaměstnanci odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBU)Za zjištěné nedostatky HSHMP uložila 33 finančních sankcí v celkové výši 486 000,- Kč.  

Další faktografické údaje z únorových kontrol:

počet kontrol na podnět veřejnosti:20
nejčastější důvody stížností veřejnosti: nedostatečná provozní hygiena
 nevyhovující smyslové vlastnosti pokrmů
počet HSHMP nahlášených podnětů s podezřením na vznik zdravotních obtíží po konzumaci pokrmu v podniku stravovacích služeb:25
počet oprávněných podnětů na zdravotní obtíže:5

Lidé mající podezření, že jim zdravotní obtíže způsobila konzumace nějakého jídla v provozovně stravovacích služeb mohou své podněty pražské hygienické stanici hlásit prostřednictvím speciálního formuláře umístěného na internetových stránkách HSHMP.

Graf č. 1

Zdroj: HSHMP

Mezi nejčastější závady zjišťované pražskými hygieniky v únoru v provozovnách poskytujících stravovací služby patřily následující (viz graf č. 2):

nedostatky v provozní hygieně; nedostatky v ochraně potravin a pokrmů před kontaminací;
nedostatky ve stavebně technických požadavcích na potravinářské prostory;
nedostatky v ochraně potravin a pokrmů před kontaminací;
nedostatky v dodržování postupů na zásadách HACCP;
nedostatky v označování rozpracovaných pokrmů;
nedostatky ve skladování potravin.

Graf č. 2:

Zdroj: HSHMP

Vybrané fotografie z konkrétních kontrol HSHMP za únor 2024 – zdroj fotografií: HSHMP

Foto č. 1 – špinavé stěny a strop v kuchyni – mastná špína

Foto č. 2 – špína a plíseň na těsnících gumách u chladících či mrazících zařízení v kuchyni

Foto č. 3 – plíseň na těsnící gumě může kontaminovat produkt, který není řádně skladován (bez uzavření gastronádoby)

Foto č. 4 – špína a plíseň na těsnících gumách u chladících či mrazících zařízení v kuchyni

Foto č. 5 – zjevná plíseň na skladovaném hotovém produktu

Foto č. 6 – Skladování produktů s prošlým datem použitelnosti – kontrola provedena na konci měsíce února

Přehled HSHMP v únoru 2024 kontrolovaných provozoven

V Praze 28. 3. 2024
Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání HSHMP

Zdroj: HSHMP