Školení personálu

Provozovatelé potravinářských podniků musí zajistit, aby: Provozovatelé, pověření vedoucí pracovníci provozoven zajistí dostatečné a průběžné školení všech pracovníků, kteří manipulují s potravinami. Z hlediska prevence alimentárních nákaz pro osoby vykonávající pracovní činnosti ve stravovacích službách jsou tyto požadavky na rozsah znalostí:– požadavky na zdravotní stav osob vykonávajících předmětnou činnost,– zásady osobní hygieny při práci,– zásady…