Křížová kontaminace při přípravě potravin a nápojů: Hrozby

Křížová kontaminace při přípravě potravin a nápojů je závažnou hrozbou pro bezpečnost potravin. Tato situace nastává, když se mikroorganismy, alergeny nebo cizí látky přenášejí z jednoho potravinového produktu na druhý. Hlavními faktory křížové kontaminace jsou nedostatečné oddělení syrových a tepelně upravených potravin, používání stejných nástrojů a prkének pro různé druhy potravin a nedostatečné mytí rukou a náčiní.

Nedostatečná znalost a dodržování hygienických postupů: Riziko pro zdraví v potravinářském průmyslu

Hygiena v potravinářském průmyslu je klíčová pro bezpečnost a kvalitu potravin. Nedostatečná znalost a dodržování hygienických postupů mohou vést ke zdravotním rizikům pro spotřebitele. V článku jsou popsány čtyři hlavní oblasti, kde se často vyskytují nedostatky v hygieně: nevhodná manipulace s potravinami, křížová kontaminace, nedostatečná tepelná úprava a špatná osobní hygiena.