Provozní řád činnosti epidemiologicky závažné

Provozní řád a jeho změny předloží osoba provozující např. restauraci, ubytovací zařízení, výrobní podnik apod.; činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže před jejich přijetím ke schválení Krajské hygienické stanici.

Provozní řád Vám zpracujeme na všechny výše uvedené provozy.

Mám zájem o Provozní řád.