Provozní řád činnosti epidemiologicky závažné

Provozní řád a jeho změny předloží osoba provozující např. restauraci, ubytovací zařízení, výrobní podnik apod.; činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže před jejich přijetím ke schválení Krajské hygienické stanici.

Provozní řád Vám zpracujeme na všechny výše uvedené provozy.

    Typ dokumentu

    Umístění provozovny, její stavební konstrukce, prostorové a dispoziční uspořádání

    Provozovna se umísťuje a prostorově a dispozičně řeší tak, aby umožňovala dodržování správné hygienické a výrobní praxe, včetně ochrany proti křížové kontaminaci potravinami, zařízením, materiály, vodou, přívodem vzduchu nebo zaměstnanci a vnějšími zdroji znečištění, například škůdci, mezi operacemi a v jejich průběhu, a aby potraviny nebyly kontaminovány okolím. Celý článek zde: KLIKNI