HYGIENICKÉ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY POTRAVINÁŘSKÝCH PROVOZŮ

školení hygieny

Školení s obsahem:

Povinnosti pracovníků činných v potravinářství, zásady osobní hygieny, zásady sanitace v potravinářství, správná výrobní praxe, alimentární nákazy.

Proškolení zaměstnanců
Všichni, kteří se na výrobě pokrmů jakýmkoliv způsobem podílejí, musí být před zavedením systému proškoleni. Proškolení zahrnuje seznámení pracovníků se smyslem a cílem zavedení systému HACCP, seznámení všech pracovníků s jejich úkoly, jednoznačné rozdělení odpovědností. Součástí školení je proškolení znalostí hygienických předpisů a zásad správné výrobní praxe.

Mám zájem o školení.


    *Do poznámky uvedte, zda máme zajistit technické vybavení (projektor a pod.).