Křížová kontaminace při přípravě potravin a nápojů: Hrozby

Křížová kontaminace při přípravě potravin a nápojů je závažnou hrozbou pro bezpečnost potravin. Tato situace nastává, když se mikroorganismy, alergeny nebo cizí látky přenášejí z jednoho potravinového produktu na druhý. Hlavními faktory křížové kontaminace jsou nedostatečné oddělení syrových a tepelně upravených potravin, používání stejných nástrojů a prkének pro různé druhy potravin a nedostatečné mytí rukou a náčiní.