Znečištěné pracovní prostředí v potravinářském průmyslu: rizika a prevence

Zdraví a bezpečnost potravin je v potravinářském průmyslu prioritou. Znečištěné pracovní prostředí může představovat značné riziko pro kontaminaci potravin a ohrozit zdraví spotřebitelů. V tomto článku se zaměříme na dva hlavní aspekty znečištěného pracovního prostředí: nevhodné skladování a úklid a výskyt škůdců. Dodržováním správných postupů skladování, úklidu a prevence výskytu škůdců lze minimalizovat rizika a zajistit bezpečnost potravin.