Co je to vlastně to HACCP ?

HACCP je zkratka pro Hazard Analysis and Critical Control Points, což znamená Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů. Jedná se o systém, který zajišťuje bezpečnost potravin během celého potravinového řetězce od prvovýroby až po konečnou spotřebu.

HACCP je založen na prevenci nebezpečí, která by mohla ohrozit zdraví spotřebitelů, jako jsou mikrobiologické, chemické nebo fyzikální kontaminující látky.

HACCP je globálně nejrozšířenějším systémem zaměřeným na zajištění bezpečnosti potravin a je povinen pro všechny provozovatele potravinářských podniků v Evropské unii. HACCP pomáhá provozovatelům identifikovat a kontrolovat kritické body v procesu výroby, zpracování, distribuce a servírování potravin, kde by se mohla vyskytnout rizika. Tím se snižuje možnost vzniku potravinové infekce nebo otravy.

HACCP je tedy nejen prospěšný pro spotřebitele, ale také pro provozovatele potravinářských podniků. HACCP jim umožňuje dodržovat hygienické normy a předcházet problémům s kvalitou a bezpečností potravin.

HACCP také přispívá k lepší konkurenceschopnosti a důvěryhodnosti podniku na trhu.

Chcete-li vědět více o HACCP nebo si nechcete vypracovat plán HACCP pro váš podnik, obraťte se na nás.

Nabízíme profesionální pomoc při implementaci HACCP do vašeho provozu. Kontaktujte nás ještě dnes a domluvte si nezávaznou konzultaci.

Chci HACCP plán.