Co je to vlastně to HACCP ?

HACCP je zkratka pro Hazard Analysis and Critical Control Points, což znamená Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů. Jedná se o systém, který zajišťuje bezpečnost potravin během celého potravinového řetězce od prvovýroby až po konečnou spotřebu. HACCP je založen na prevenci nebezpečí, která by mohla ohrozit zdraví spotřebitelů, jako jsou mikrobiologické, chemické nebo…