Školení personálu

Provozovatelé potravinářských podniků musí zajistit, aby: Provozovatelé, pověření vedoucí pracovníci provozoven zajistí dostatečné a průběžné školení všech pracovníků, kteří manipulují s potravinami. Z hlediska prevence alimentárních nákaz pro osoby vykonávající pracovní činnosti ve stravovacích službách jsou tyto požadavky na rozsah znalostí:– požadavky na zdravotní stav osob vykonávajících předmětnou činnost,– zásady osobní hygieny při práci,– zásady…

Co je to vlastně to HACCP ?

HACCP je zkratka pro Hazard Analysis and Critical Control Points, což znamená Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů. Jedná se o systém, který zajišťuje bezpečnost potravin během celého potravinového řetězce od prvovýroby až po konečnou spotřebu. HACCP je založen na prevenci nebezpečí, která by mohla ohrozit zdraví spotřebitelů, jako jsou mikrobiologické, chemické nebo…