HACCP plán vhodný pro restaurace, stánky s rychlým občerstvením, potravinářské podniky, přepravní společnosti či jiné provozovny.

Co je potřeba na vypracování dokumentace HACCP

 • technologické postupy, popisy jídel a výrobků
 • stanovení kontrolních bodů (CP)
 • stanovení kritických kontrolních bodů (CCP)
 • stanovení hodnot kritických mezí pro CP a CCP
 • definování nápravných opatření pro každý CCP postup sledování CP a CCP
 • sytém kontroly na ovládání rizik pro každý jednotlivý bod

Co obsahuje HACCP

 1. analýza nebezpečí
 2. určení kritických kontrolních bodů
 3. stanovení kritických limitů
 4. určení monitorovacích postupů
 5. určení nápravných opatření
 6. určení ověřovacích postupů
 7. určení způsobu vedení dokumentace a záznamů

Přínosy HACCP

 1. jednoznačná identifikace a kontrola rizika zdravotní nezávadnosti potravin
 2. minimalizace možnosti výskytu zdravotně závadných potravin
 3. splnění legislativních požadavků na výrobce potravin
 4. vytvoření vhodného základu pro budoucí přechod firmy na mezinárodní standardy bezpečnosti potravin vyžadované retailovými řetězci – IFS, BRC, apod.
 5. věrohodné potvrzení funkčnosti a efektivnosti zavedeného systému nezávislou třetí stranou
 6. zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů

POZOR:
Předpracované systémy a software mohou posloužit jako vodítko, příručka však musí vycházet z konkrétních podmínek provozu!

Mám zájem o HACCP plán.